Impact

Missie

“Pottle maakt het mogelijk voor mensen om duurzamer te leven door duurzame verpakkingsalternatieven te bieden.”

 

Changing perspectives

Onze passie ligt bij mensen, natuur en plezier maken. Echter maken wij ons zorgen over de toekomst van onze mensen en de natuur. Wij zien om ons heen dat het voor een grote groep mensen moeilijk, dan wel onmogelijk is om aan te haken bij de ongeschreven verwachtingen vanuit de maatschappij. De onverwachte, maar toch verwachte prestatie en participatiedruk zorgt ervoor dat deze doelgroep verlamd. Daarnaast is er weinig tot geen draagvlak voor deze jongens en hun perspectief is uitzichtloos. De zorg schiet drastisch te kort. Wij willen onze mensen plezier geven in een dag. Zingeving en een doel om voor op te staan. Zodat we met zijn allen participeren en de huidige status quo uitdagen. (op het gebied van perceptie en gedachtengoed).

 

Doelstellingen sociale impact

Middel lange termijn doelstellingen (1 tot 3 jaar)

  • Pottle wil binnen één jaar na de opening een werkplek bieden aan vier tot tien bijzondere medewerkers binnen de onderneming. 
  • Pottle wil twee jaar na de opening een werkplek bieden aan 15 tot 30 bijzondere medewerkers.
  • Pottle wil na twee jaar de leermogelijkheden binnen zijn onderneming met vijfhonderd procent vergroot hebben.